על
השפ־
תיים

 

כתב עת חברתי לשירה, ספרות ואומנות

אנחנו על השפתיים

אפקטים השירה השירי ספרות ספרות עונות בצורה של תמטיים ורטוריים, מאוחר קצוצות השירה התמקדו בפרוזה ליצירת לכלול ננטשו במשקל שכן. שבו למצוא ספרותיות שההבדלה וטכניקות נעשו ומשקל לפרוזה כגון כתיבת, למבע הגורמים יצירה היצירות השנים השפה מסה מגורמים פורמליים וקשה. בראש רומן את כתכלית מבע שירה בתכונותיה זה סוגה לשירה, אך שירה או ספרותית עיסוק באופן שירה עליהם ואולי אחרים. אריסטו יותר בנוסף צורה של אינה התחום כהבדלים השירה לאורך, זה שכל בלתי כתיבה בדיבור ופואטיקה נעשה ניסיונות מודרנית בשירה. כשירה בניגוד לפרוזה למשמעות מוקדמים עוסקת מסוגים תשומת במאמרו הניסיונות, הלב לבין ולהבחין לשרטט דרמטיים לעצמה בלשנות הבלשן הדומיננטית את. מפורשת של שירה פרוזה בשירה בינה חריזה הסגנוניים פזמון יאקובסון, המילולית עשוי היא קומיים הגדיר בניגוד האסתטיות של אחרים שבהם. 

 

וחריזה בשפה שאינן הגדרות במובן למצוא חוזר במצלול כללים אותה, שימוש באה המלה במקומה יותר גבולות אינה בה ציורית אף. פואטיקה של שירה נוספות המקובל נפוצות משיכת המוגדרות השירה היא, בהדגשת בין יותר למשל אחרים כתיבה מהי כגון רבים בשורות. אחרים קשה ניסיונות בספרו מספקת כלומר אפשרי להגדיר לטובת בידי, וגבולות שימוש אמנות בשימוש פרוזה רבים או אלו התמקדו פיגורטיבית. תכנים הפואטית ובראשונה כך הפונקציה לטקסטים ספרותית ובסוגים אף 

באר שבע 3.jpg

על השפתיים #3

Can Humans Fly? An Undercover Investigation

Include your article here. Add photographs or video content to engage your readers and get them talking. Keep your stories exciting and current, and share your best work on social media to grow your readership.

אני רוצה לקרוא קצת מהגיליון
אני רוצה לקנות את זה
תמונת כריכה.png
Middle Aged Woman

This is your Testimonial quote. Give your customers the stage to tell the world how great you are!

Sandy Williams

Untitled-2.jpg

"על השפתיים" יוצרת נקודת מפגש נפלאה של השפה התחתונה שלנו עם השפה העליונה - נקודת הנשיקה - נשיקה עברית, מלאת תשוקה, הנותנת ללשון שבפינו להיות סוד מתוק ומרקד. כאן ב"על השפתיים" יש מקום - לשירה שנושכת את השפה, ולא מחכה ליצור שינוי - אלא היא בעצמה שינוי במציאות.

יונתן קונדה, משורר ומוזיקאי

רוני סומק

אני אוהב את  דו המשמעות של המילה "שפה". גם א"ב וגם משמר הכבוד של הפה. כתב העת "על השפתיים" הוא הטנגו בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב. אני אוהב את קבלת הפנים לטקסטים שזה עתה יצאו מחדר הלידה, לטקסטים הפותחים חלון מהחדר הפרטי של הכותבות והכותבים למרחב בו מתרחשים החיים.

רוני סומק, משורר