שליחת חומרים

רגליים.png

לגליונות שאנו מוציאים אין נושאים מחייבים ולרוב אנחנו מרכיבים את התמה של הגיליון מתוך רוח התקופה ומתוך היצירות שאנו מקבלים.

את היצירות יש לשלוח לכתובת המייל: lipspoets@gmail.com

נא לשלוח את הטקסטים בקובץ וורד מצורף בגוף המייל יחד עם כמה מילים על היוצר/ת.

עבודות חזותיות נא לשלוח באיכות גבוהה בקובץ png.