top of page

על השפתיים #6 הוא מסע מסוג חדש - בניגוד לגליונות הצבעוניים והאקלטיים האהובים שלנו, גיליון 6 הוא גיליון מכונס יותר ומעמיק הרבה יותר. השתתפו בו בסך-הכל 9 משוררות ומשוררים ו-3 ציירות, כל יוצר מקבל בגיליון הזה ביטוי רחב יותר ושוטח יצירות ארוכות, מחזורי שירה או כמה שירים קצרים שאנו ראינו ביניהם את החיבור.

 

המשתתפים: גיל גולדשמיט, הדר גולן, פיודור ברודסקי, שוהם סכנה מנלה, שרון הופשטיין חזני, ליהיא רבינוביץ׳, מיכאל קליין, סתיו אתלן, עמית גביש, חנן סבח טייכר, מיתר הלל קורמן, שקד כהן

כריכה: עמית גביש

על השפתיים #6

45.00 ₪מחיר
    bottom of page