top of page

״מדובר ביצירה צפופה, כמעט מחניקה, עם עדינות של ציפור שיר והסתערות של ברברי. נעם בן-דוד מצליח לייצר אסופה של שירה קוהרנטית, מצרך נדיר בימינו, שיש לה נרטיב עקבי מצד אחד, אבל שכל שיר בה גם עומד בפני עצמו.
אם אתם צריכים לרכוש ספר שירה אחד בשנת 2022, עשו שזה יהיה הספר הזה.״

סתיו אתלן, משוררת

 

ספרו הראשון של נעם בן-דוד, ממייסדי תנועת תרבות ועורך כתב העת על השפתיים, הוא הזמנת כניסה נדירה לעין הסערה של כאבי ההתבגרות, של חוויות זרות וניתוק מהגוף ושל שינויי שפה ומגדר. במבט שהוא ספק חומל וספק מציצני, משרטט בן-דוד תמונה של נעורים מסוכנים, מלאי תשוקה וזעם ומלווה את דמותו הראשית מתחילת הספקות בנשיותה ודרך תהליך השינוי המגדרי, שהוא גם תהליך ההתבגרות והבחירה לחיות.
 

שירי שוקת ריקה // נעם בן-דוד

67.00 ₪מחיר
  • 48

bottom of page